Zasady przyjęć

Zasady przyjęcia do ŚDS 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach oferowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jasionnie winny złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej  właściwym ze względu na miejsce zamieszkania następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie. otwórz
  2. Zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa. otwórz
  3. Zaświadczenie lekarza rodzinnego. otwórz
  4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli osoba posiada).

 

MGOPS w Białobrzegach, ul. Reymonta 11 tel. 486132755

MGOPS w Wyśmierzycach ul. Mickiewicza 75 tel. 486157028

GOPS Stromiec ul. Piaski 4 tel. 486191338

GOPS Stara Błotnica tel. 483857895

GOPS Promna tel. 486151003

GOPS Radzanów tel. 486136362

Skierowanie do Domu następuje na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach, ul. Krakowska 28, tel. 483600224.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej Placówki lub prosimy o kontakt  telefoniczny – Środowiskowy Dom Samopomocy w Jasionnie, Jasionna 32,
tel. 601 155 810.