Dni wolne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jasionnie

Jasionna 01 kwietnia 2019 roku

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie
Wydział Polityki Społecznej
Plac Bankowy 3/5
00- 950 Warszawa

Mając na uwadze § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy uprzejmie informuję, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Jasionnie będzie zamknięty w następujących dniach:
1. 02 maja 2019 roku – tj. przez 1 dzień roboczy,
2. 21 czerwca 2019 roku – tj. przez 1 dzień roboczy ,
3. od 29 lipca 2019 roku do 09 sierpnia 2019 roku – tj. przez 10 dni roboczych,
4. 16 sierpnia 2019 roku- tj. przez 1 dzień roboczy,
5. 24 grudnia 2019 roku – tj. przez 1 dzień roboczy
6. 27 grudnia 2019 roku – tj. przez 1 dzień roboczy
W/w terminy zamknięcia Domu zostały uzgodnione z uczestnikami i ich opiekunami.

Do wiadomości :
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach
ul. Krakowska 28
26-800 Białobrzegi