Grant II/02/PG/18

,, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Katolickie Stowarzyszenie Serca Dla Serc w Jasionnie informuje, że wniosek o powierzenie grantu złożony w dniu 13 kwietnia 2018 roku do Lokalnej Grupy Działania

 ,, Zapilicze” o przyznanie pomocy z ,, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania
 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego został rozpatrzony pozytywnie.

            W związku z powyższym w dniu 28 grudnia 2018 roku została zawarta Umowa o powierzenie grantu nr II/02/PG/18  pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania
 ,,Zapilicze” a Katolickim Stowarzyszeniem Serca Dla Serc w Jasionnie,
w wyniku której uzyskano pomoc w wysokości 5000,00 zł,  tj. 100%  poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji związanych z zakupem
8 sztuk rowerów.

            Po dokonaniu zakupu zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji ,,Rowerem po ścieżkach regionalnej kultury i tradycji”  kwota pomocy wyniosła  5000,00 zł.

            Katolickie Stowarzyszenie Serca Dla Serc pragnie serdecznie podziękować za udzielone bezinteresownej wsparcie i pomoc w realizacji operacji pn. „ Rowerem po ścieżkach regionalnej kultury i tradycji”- Lokalnej Grupie Działania ,, Zapilicze”.