Pracownicy

Kierownik
mgr Joanna Kawińska

Główna księgowa
mgr Ewa Błesińska

Specjalista do spraw personalnych
mgr Małgorzata Miziołek

Pracownik socjalny
mgr Sebastian Wójcik

Psycholog
 mgr Monika Sowińska

Instruktorzy terapii zajęciowej
Pracownia manualna -mgr Joanna Woźniak
Pracownia muzyczna – mgr Sylwia Koślińska
Pracownia informatyczna – mgr Joanna Gałkowska
Pracownia kulinarna- Anna Miazga

Opiekun osób niepełnosprawnych
Halina Syta

Stażysta

Kierowca/konserwator
Gabriel Mirosz
Stanisław Wiktorowski
Wiesław Kupidura

Konserwator powierzchni płaskich
Barbara Zwierzchowska