Stowarzyszenie

Przejdź na stronę Stowarzyszenia

Jesteśmy organizacją pozarządową propagującą inicjatywy społeczne, której głównym zadaniem jest aktywizacja intelektualna, fizyczna i duchowa ludzi we wszystkich grupach wiekowych, umożliwiająca ciągły ich rozwój, budowanie i odbudowywanie samodyscypliny i odpowiedzialności za swoje postawy a przez to wzmacnianie poczucia ich własnej wartości i godności.

Realizowane przez nas projekty mają tworzyć infrastrukturę i zaplecze osobowe niezbędne do promowania rozwoju intelektualnego, sprawności fizycznej i umysłowej oraz umożliwiać powstawanie autentycznych relacji osobowych opartych na szacunku i zaufaniu.

Pragniemy, aby efektem naszych działań było umocnienie więzi społecznych i obywatelskich w środowiskach lokalnych i poza nimi, rozwijanie pozytywnego stosunku człowieka do otaczającego nas świata, a tym samym nadanie jego życiu nowej dynamiki i motywacji do ciągłej pracy na sobą… Nasze Stowarzyszenie, to miejsce, gdzie szanuje się drugiego człowieka a przyjęte wspólnie zasady są przez wszystkich respektowane.

Przyszedł odpowiedni czas i znaleźli się właściwi ludzie, aby właśnie takie miejsce powstało. Tak narodziło się Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie. W 2008 r. utworzyło je dwie osoby – Ks. Sławomir Matyga i Pan Ireneusz Gumowski. Poznali się, kiedy to Ks. Sławek przybył do Parafii p.w. Zwiastowania N.M.P. w Jasionnie sprawować urząd Administratora a później Proboszcza Parafii. Obaj z takim samym zapałałem, determinacją w dążeniu do celu – postawili przed sobą wyzwanie utworzenia miejsca i grupy osób, którym będzie się chciało robić coś dobrego, fajnego. Łączy ich prawdziwa przyjaźń. Każdy z nich ma trochę „ponad 30 lat” i sporo doświadczenia wychowawczego, managerskiego, ojcowskiego i umiejętności, których starczy dla wszystkich. Mimo różnych kolei losu, zebrali grupę osób, którzy z podobnym zapałem chcieli działać na rzecz lokalnej społecznościo i wspólnie zawiązali Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynym stałym źródłem dochodów są składki członkowskie oraz wpłaty z darowizn. Działalność formalną rozpoczęliśmy 24 marca 2009 roku, utworzyliśmy m.in.  Środowiskowy Dom Samopomocy dla niepełnosprawnych mieszkańców naszego Powiatu czy powołaliśmy Centrum Wolontariatu Strefę Młodych „Razem ponad Niebo”.